Nhận thông báo khi leech xong

Các bạn chỉ cần bỏ đoạn mã hoá vào bot Telegram. Bot sẽ thông báo cho bạn sau khi file của bạn có trong kho download.

Bot: https://t.me/vnzcode_bot